Terapia – Czyli jak ludzie nauczyli się sobie pomagać?

Pochodzenie słowa „terapia”

Zastanówmy się nad tym słowem. Terapia – z czym nam się ono kojarzy? Zapewne mamy przed oczami widok człowieka który siedzi wygodnie rozłożony na fotelu lub nawet kanapie. Obok niego siedzi osoba wyglądająca na doświadczoną z notesem w ręce pytająca na czym polega problem.

Po części mielibyśmy rację. Samo słowo ” terapia ” pochodzi z języka greckiego, gdzie dokładniej używano „therapeuéin” – opiekować się, oddawać cześć”. W obecnym znaczeniu raczej przypisalibyśmy pierwszą część jego definicji do tej dzisiejszej. W głównym zamyśle terapia jest więc takim sposobem wpływu na zdrowie ludzkie, które nie wymaga ingerencji leków czy też innych środków farmakologicznych lub chirurgicznych.

Podejście socjologiczne

Ważnym jest również to aby podkreślić podejście do tego sposobu pomocy w stosunku do osób dotkniętych patologią społeczną. Takie określenie jest stosowane nie tylko w przypadku gdy dana osoba posiada skłonności do zażywania narkotyków, nadużywa alkoholu lub ma problemy z agresją. W ujęciu socjologicznym, osoby które doświadczają przemocy i są narażone w większym stopniu na takie zachowania również są dotknięte patologią społeczną. W takich przypadkach również należy stosować różne rodzaje pomocy.

Arteterapia – Terapia sztuką

Arteterapia to jedna z najbardziej niedocenianych form pomocy i pracy nad sobą. Jest najbardziej przystępna ponieważ wykonywać ją może każdy i to we własnym zakresie. Słuchanie muzyki, malowanie, oglądanie sztuki takich jak teatr, film czy nawet zdjęcia. To wszystko wspaniale wspomaga ludzkie zdrowie psychiczne, które dzięki takim zajęciom wykonywanym w miarę regularnie jedynie wzmacnia się.

Ergonoterapia – Terapia manualna

Jest to pojęcie wskazujące jakoby zajęcia manualne mogły pomóc ludziom. Bardzo często poleca się one osobom starszym i dzieciom. Rozwijają one bowiem sfery o których często zapomina się w życiu codziennym. Potrafią uspokoić człowieka i często są dobrą drogą do rozpoczęcia autorefleksji.

Podsumowanie

Jak widać bardzo duże znaczenie ma dla naszego zdrowia terapia, która od wieków poszerza swój zakres kompetencji w znaczeniu pomocy ludziom w potrzebie. Dlatego też staramy się promować użyteczność i przydatność tego rodzaju pomocy w życiu codziennym każdej potrzebującej osobie.

Psychoterapia Poznań » Terapia – Czyli jak ludzie nauczyli się sobie pomagać?

Zorganizuj swoją arteterapię

Zapraszamy do kontaktu, abyśmy wspólnie ustalili jaka forma arteterapii może być stosowana w Państwa sytuacji! Więcej informacji.

Psychologia Naturalna
Psychologia Naturalna
Artykuły: 7