Upadające związki, rozwody, rozstania

Bardzo popularnym przedmiotem prac terapeutów jest naprawianie związków, „scalanie ich”, przywracanie do funkcjonowania. Nasz zespół specjalizuje się w pomocy innego typu. Pomagamy godnie przejść proces rozstania. Pracujemy nad rozsądnym, bezbolesnym zakończeniem relacji (każdego typu) poczynając od nastolatków, ludzi młodych, w średnim wieku oraz starszych.

Pracujemy z osobami rozstającymi się niezależnie od ich pozycji życiowej, wieku, płci, poziomu usytuowania majątkowego czy poziomu edukacji.

Proces świadomego rozłączania, idące za nim problemy, spory, przyzwyczajenia i zależności wymagają bardzo precyzyjnej opieki terapeutycznej. W naszej opinii i doświadczeniu można (a nawet powinno się) rozstawać godnie i z klasą – przy pomocy działających na zlecenie zewnętrznych niezaangażowanych emocjonalnie, doświadczonych specjalistów.

Rozstanie bez traumy? Rozwód, podział majątku, jak szybko załatwić sprawę
Rozstanie bez traumy możliwe jest pod okiem doświadczonego terapeuty i negocjatora

W zależności od stopnia powiązania stosujemy pomoc terapeutyczną, psychologiczną, a nawet w przypadku osób dzielących majątki pomoc prawną. W sytuacjach, gdy pary dysponują bardzo dużym majątkiem, którego na skutek sporu nie mogą podzielić  – mamy do dyspozycji zespół prawny składający się między innymi z byłych sędziów sądów powszechnych działających w roli zawodowego mediatora oraz notariusza gotowego zagwarantować przestrzegania poczynionych ustaleń.

Takie podejście nie tylko eliminuje spory, nienawiść i traumę par rozchodzących się lecz pozwala w sposób relatywnie uczciwy i godny na podział majątku i co interesujące – oszczędza do 40% kosztów, które mogłyby powstać podczas prowadzenia sprawy w sądzie, egzekucji komorniczych i niepotrzebnych roszczeń, alimentów i prześladowań.

Z założenia nasz zespół reprezentuje interesy obu stron sporu, a wynagrodzenie jest wypłacane jako procent uzyskanej sumy dla każdej ze stron, co czyni pomoc relatywnie bezstronną i profesjonalną.

Podczas procesu rozstania wspieramy również osoby doświadczające ataków w związku z podjętą decyzją ze strony środowiska w którym żyją (potępienia ze strony rodziny, agresywne i fundamentalne zachowania społeczności religijnej, w pracy i innych). W wariancie objętym zleceniem kompleksowym- obowiązuje pełen pakiet ochrony terapeutycznej.

Zastosowane rozwiązania chronią również dzieci, które znajdują się w terminowanych związkach. Im mniejsza bowiem trauma w procesie rozstania, tym większa szansa na nowe i pełne radości życie.

Koszt naszych usług jest niewspółmiernie mały do strat, które pary poniosą bez opieki i nadzoru procesu rozstania. Eliminacja traum i redukcja kosztów pozwala na lepsze i łatwiejsze życie w przyszłości – jest to więc wyjątkowo opłacalna inwestycja w tym trudnym, aczkolwiek czasami nieuniknionym momencie życia.

Zapraszamy do kontaktu, wstępna wycena usług jest nieodpłatna.

Psychologia Naturalna
Psychologia Naturalna
Artykuły: 7